Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Home / Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Oświadczam, iż stosownie do treści art. 81 ust. 1 Ustawy z  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2019. Poz. 1231 ze zm.) oraz w związku z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 s. 1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej jako „RODO”) wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie ani czasowo wykorzystanie przez Galerię Piast Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 30 (dalej „Galeria”):

mojego wizerunku w tym na jego utrwalenie, wystawienie, wyświetlenie, w celu prowadzenia działań informacyjnych na temat organizowanego przez Galerię Kiermaszu Bożonarodzeniowego Grudzień 2021:

  1. w mediach elektronicznych, a w szczególności na stronie internetowej Galerii
  2. na portalach społecznościowych Galerii.