Rodo -kiermasz 2023

Home / Rodo -kiermasz 2023

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Centrum Handlowe Feeria

Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Galeria Piast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 30 (dalej „Galeria”).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres Administratora lub poprzez e-mail: aneta.halicka@feeria-gorzow.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia działań informacyjnych oraz public relations na temat organizowanego przez Galerię Kiermaszu Świątecznego.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Do danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe. Dane osobowe mogą zostać również przekazane odbiorcom materiałów informacyjnych oraz public relations wytworzonych na polecenie Administratora.
  6. W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w stosunku do osób, których dane dotyczą.
  7. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądanie przeniesienia danych.
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy
   o ochronie danych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej niezbędne do przyjęcia Państwa zgłoszenia i umożliwienia wystawienia Państwa produktów w trakcie Kiermaszu Bożonarodzeniowego Grudzień 2023.